Thông báo trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2021

Đăng ngày: 2021-04-02 10:14:09
Sửa ngày: 2021-04-02 10:14:09
Ngày ký: 30/03/2021
Ngày hiệu lực: 30/03/2021
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 121-Ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-Giao-duc-Vinh-28-3-1.pdf
Kích thước: 766.87 KB
Tải về


Tên file: THONG-BAO-KET-QUA.signed-1.pdf
Kích thước: 291.41 KB
Tải về