Thông báo V/v công khai xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2 năm 2018

Đăng ngày: 2018-08-07 16:53:57
Sửa ngày: 2018-08-07 16:53:57
Ngày ký: 07/08/2018
Ngày hiệu lực: 07/08/2018
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 0_Cho-y-kien-ve-xet-nang-bac-luong-truoc-han-CBCC-quy-II-2018.signed.pdf
Kích thước: 410.03 KB
Tải về


Tên file: 1_Danh-sach-CCVC-duoc-de-nghi-nang-luong-truoc-thoi-han-DOT-II-2018.xls
Kích thước: 55.00 KB
Tải về


Phòng GD&ĐT gửi các đơn vị Thông báo V/v công khai xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2 năm 2018.
chi tiết vui lòng xem file đính kèm bên trên./.