Triển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Đăng ngày: 2020-05-27 15:50:15
Sửa ngày: 2020-05-27 15:50:15
Ngày ký: 22/05/2020
Ngày hiệu lực: 22/05/2020
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 2020-05-22_TrienKhaiCV218_ThoiGianXetChuyenCongTac.pdf
Kích thước: 271.30 KB
Tải về