THÔNG BÁO Công khai kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm 2016

THÔNG BÁO Công khai kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm 2016

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SNV ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành GIáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 của huyện Tam Nông;

Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông thông báo đến các ứng viên đã tham dự xét tuyển nội dung như sau:

1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển vào lúc 8 giờ 30 ngày 17/02/2017 trên website tại địa chỉ http://tamnong.edu.vn và niêm yết kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tam Nông, địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại (067) 3 507828.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng công bố công khai kết quả xét tuyển, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận đơn đề nghị phúc khảo của người dự tuyển đến hết ngày 27/02/2017 (lưu ý: không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn).

Nay Thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.