Công văn Số: 739/PGDĐT-HCTC Về việc báo cáo nhu cầu số lượng người làm việc năm học 2018-2019 (sau duyệt biên chế)

Đăng ngày: 2018-07-30 15:41:59
Sửa ngày: 2018-07-30 15:41:59
Ngày ký: 30/07/2018
Ngày hiệu lực: 30/07/2018
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 1_CV-bao-cao-bien-che-GV-sau-duyet-bien-che.doc
Kích thước: 42.00 KB
Tải về


Tên file: 2_Mau-KH-bien-che-Mam-non-2018-2019.xls
Kích thước: 38.00 KB
Tải về


Tên file: 3_Mau-KH-bien-che-Tieu-hoc-2018-2019-Sau-duyet-BC.xls
Kích thước: 39.00 KB
Tải về


Tên file: 4_Mau-KH-bien-che-THCS-2018-2019-Sau-duyet-BC.xls
Kích thước: 40.00 KB
Tải về