Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học của học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ, năm học 2021 – 2022

Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, phát huy năng lực sáng tạo giáo viên và học sinh trong trường.

Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Học sinh được củng cố và hiểu biết thêm một số kiến thức, kĩ năng.

n21n22

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2022 lúc 7 giờ 30 phút tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Cường huyện Tam Nông tổ chức 1 nội dung giao lưu về “Văn nghệ” gồm có 7 học sinh lớp 5 tham gia. Kết quả sau cuộc thi có 2 em học sinh đạt giải ba cá nhân và 1 giải nhì tập thể.

n23

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022 lúc 7 giờ 30 phút tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Cường huyện Tam Nông có 7 học sinh lớp 5 tham gia giao lưu về “Vẽ tranh”, “Hoạt động trải nghiệm”. Kết quả sau cuộc thi đạt giải nhất  tập thể về “Vẽ tranh”, đạt giải nhì tập thể về “Hoạt động trải nghiệm”.

n20

Kết thúc Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học, tất cả 7 học sinh của trường đều được nhận khen thưởng cả về giải cá nhân và giải tập thể. Đây là thành tích đáng hoanh nghênh của các em học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Phú Thọ, năm học 2021-2022./.

Nguyễn Thị Mỹ Phương