THÔNG BÁO Chỉ tiêu xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Tam Nông chọn nhiệm sở

Tên file: 45-SNV.pdf
Tải về
Tên file: 2018-3-22_Thong-bao-thoi-gian-chon-nhiem-so.signed.pdf
Tải về
Tên file: 2018-3-22_CHI-TIEU-TUYEN-DUNG-GIAO-VIEN.xlsx
Tải về

THÔNG BÁO
Chỉ tiêu xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Tam Nông chọn nhiệm sở

––––––––––––––––––––

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Tam Nông năm 2017;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm 2017 thông báo chỉ tiêu xét tuyển, triệu tập các thí sinh trúng tuyển (danh sách kèm theo Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp) và kế hoạch, thời gian, địa điểm phân công chọn nhiệm sở, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phân công chọn nhiệm sở

– Thời gian: các thí sinh trúng tuyển có mặt vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 3 năm 2018 (Thứ Ba).

– Địa điểm: tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tam Nông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

– Nội dung: phân công chọn nhiệm sở.

2. Chỉ tiêu xét tuyển: (đính kèm danh sách).

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp, yêu cầu ứng viên liên hệ trực tiếp với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (Điện thoại: 0277 3 507828, di động 0944 995 955 – gặp ông Nguyễn Quang Trung)./.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.