THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Hội đồng tuyển viên chức Ngành giáo dục năm 2017 thông báo:
        Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017; Hiện tại các Giáo viên trúng tuyển đã có Quyết định, Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục năm 2017 thông báo như sau:
– Thời gian nhận quyết định: Bắt đầu từ ngày 30/3/2018 (thứ Sáu).
– Khi đến nhận quyết định cần mang theo bản sao các loại giấy tờ sau:
1. Bằng tốt nghiệp.
2. Chứng chỉ tin học.
3. Chứng chỉ tiếng Anh.

Vậy Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục năm 2017 thông báo để các thí sinh trúng tuyển được biết. Sau thời gian quy định thí sinh không đến nhận quyết định. Hội đồng sẽ tiến hành hủy quyết định trúng tuyển theo quy định.