Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

Tên file: 2018-9-17_156TB.THI-THANG-HANG-GIAO-VIEN-2018.pdf
Tải về

Uỷ ban nhân dân huyện Tam nông tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018.

Chi tiết Thông báo vui lòng xem tệp đính kèm.