Hội giảng – Sinh hoạt chuyên môn giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1277/PDGĐT-GDMN ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội giảng cấp huyện (lần 1) năm học 2020-2021. Chiều ngày 29/10/2020 tại Trường Mẫu giáo Phú Hiệp Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổ chức Hội giảng – Sinh hoạt chuyên môn cho cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán của các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện. Hội giảng – Sinh hoạt chuyên môn gồm các trường thuộc: Mẫu giáo Phú Hiệp, MG Phú Thành B, MN Phú Đức, MN Phú Cường, MN Hoa Sen, MG Hòa Bình, MG Tân Công Sính, MG Ánh Dương với 64 người tham dự.

a5 a6 a7

Các giáo viên của trường Mẫu giáo Phú Hiệp, Mẫu giáo An Long và Mầm non Phú Đức đã thực hiện 3 hoạt động: lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng – xã hội, lĩnh vực phát triển thể chất. Thông qua các hoạt động tích cực tham gia hoạt động cùng cô, giáo viên tập trung tham gia dự giờ nghiêm túc.

Tại buổi hội giảng, bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo các đơn vị khi dự giờ, nhận xét đánh giá tiết dạy cần chú trọng quan tâm đến trẻ còn hạn chế, xem giao viên đã vận dụng như thế nào có phù hợp với bối cảnh địa phương hay chưa, khi quan sát trẻ cần chia nhóm quan sát và khi nhận ra trẻ còn hạn chế thì nêu lên nguyên nhân và biện pháp cụ thể để cùng nhau học hỏi chia sẻ chuyên môn đạt hiệu quả cao.

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục phát biểu chỉ đạo chuyên môn

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục phát biểu chỉ đạo chuyên môn

Qua buổi hội giảng – sinh hoạt chyên môn giúp giáo viên nắm chắc được sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, khi nhận xét chia sẻ kinh nghiệm; giáo viên quan tâm nhận xét trẻ giáo viên đã biết cách quan sát, nhận xét quan tâm đến trẻ, nêu lên được nội dung phù hợp bối cảnh văn hóa địa phương; nguyên nhân trẻ hạn chế và biện pháp khắc phục, cách thức hỗ trợ trẻ để trẻ đạt mục tiêu đề ra và biết cách điều chỉnh áp dụng vào thực tế nhóm lớp của mình sao cho đạt hiệu quả. Sau buổi hội giảng, các đơn vị về tổ chức lại cho các giáo viên trong đơn vị đề các giáo viên cùng nhau chia sẻ học hỏi chuyên môn giúp áp dụng thực tế có hiệu quả các hoạt động phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, xây dựng cộng đồng học tập trong nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai./.

Võ Thị Diễm