Hội thảo hoạt động giáo dục Steam và giờ ăn trong trường mầm non

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo phương pháp giáo dục tiên tiến dạy học hướng đến phát triển năng lực cho trẻ mầm non và giúp giáo viên nắm chắc quy trình tổ chức bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non.

Hội đồng chuyên môn huyện tham gia hội thảo hoạt động giáo dục Steam và giờ ăn trong trường mầm non

Hội đồng chuyên môn huyện tham gia hội thảo hoạt động giáo dục Steam và giờ ăn trong trường mầm non

Sáng ngày 20/12/2022, tại Trường Mầm non Tràm Chim, tổ giáo dục và tổ nuôi dưỡng, chăm sóc của Hội đồng chuyên môn GDMN huyện Tam Nông  phối hợp tổ chức buổi Hội thảo hoạt động giáo dục Steam và giờ ăn trong trường mầm non. Tham dự buổi hội thảo có bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng GDĐT – Chủ tịch hội đồng chuyên môn huyện và bà Nguyễn Xuân Đào chuyên viên phòng GDĐT- Phó chủ tịch hội đồng chuyên môn huyện cùng với hơn 39 thành viên trong hội đồng chuyên môn huyện.

Cô Phan Thị Trúc Mai - Giáo viên trường MN Tân Công Sính lên tiết dạy: Tổ chức giờ ăn cho trẻ

Cô Phan Thị Trúc Mai – Giáo viên trường MN Tân Công Sính lên tiết dạy: Tổ chức giờ ăn cho trẻ

Cô Triệu Thị Kim Chi -  Giáo viên trường MN Tràm Chim lên tiết dạy tổ chức hoạt động giáo dục lồng ghép Steam trong trường Mầm non

Cô Triệu Thị Kim Chi – Giáo viên trường MN Tràm Chim lên tiết dạy tổ chức hoạt động giáo dục lồng ghép Steam trong trường Mầm non

Tại buổi Hội thảo, đại biểu được dự các hoạt động như:  Tổ chức giờ ăn cho trẻ do cô Phan Thị Trúc Mai, giáo viên trường MN Tân Công Sính lên tiết dạy tại lớp Lá 3 và tổ chức hoạt động giáo dục lồng ghép Steam trong trường Mầm non do cô Triệu Thị Kim Chi, giáo viên trường MN Tràm Chim lên tiết dạy tại lớp Lá 1.

z3974094202482_78cfb8dabd6965f7f1c3710de7376219

Các thành viên Hội đồng chuyên môn chia sẽ ý kiến

Các thành viên Hội đồng chuyên môn chia sẽ ý kiến

Trong quá trình tổ chức hội thảo các thành viên trong tổ được chia sẽ phát biểu ý kiến nhận xét cho 02 hoạt động. Thông qua đó giúp các thành viên áp dụng triển khai thực hiện tại đơn vị mình tốt hơn trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng Phòng GDDT phát biểu chỉ đạo tạo hội thảo

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng Phòng GDDT phát biểu chỉ đạo tạo hội thảo

Qua buổi hội thảo bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng GDĐT mong muốn các đơn vị hãy chia sẻ các nội dung được tổ chức đến tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị mình, vận dụng điều kiện thực tế tại đơn vị để linh hoạt lồng ghép tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp với Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp các trẻ được trải nghiệm và đạt các mục tiêu đề ra trong năm.

Võ Thị Diễm – Trường Mầm non Tràm Chim