Huyện Tam Nông chuẩn bị tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

Tên file: Copy-of-1-56-Ke-hoach-thi-thang-hang-nam-2020-cap-nhat-10-7.pdf
Tải về