Liên đội Trường Tiểu học Phú Thành A1 tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tiến tới đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

Ngày 12/6/2020 Liên đội trường Tiểu học Phú Thành A1 long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội năm học 2019 – 2020, nhằm báo công dâng Bác những kết quả mà Liên đội đã đạt được trong năm học qua. Trong đại hội Thiếu nhi đã nêu rõ những thành tích đã đạt được thông qua việc thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy như: Hiểu được ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện các hoạt động uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ giúp đỡ bạn lâu dài, thành tích các hội thi, tổ chức các hoạt động kỹ năng sống, rèn luyện đội viên,…. Qua đó tuyên dương 120 đội viên có thành tích xuất sắc để nhận chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ. Giới thiệu 7 đại biểu dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện và em Trần Lan Anh liên đội trưởng trường là đại biểu dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, năm 2020.

pta1 pta2

Tiểu học Phú Thành A1