Phòng GDĐT tổ chức tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên bậc MN năm học 2020-2021.

Thực hiện theo Công văn số 1076/PDGĐT-GDMN ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và  giáo viên mầm non năm 2020. Phòng Giáo dục huyện Tam Nông tổ chức tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện năm học 2020-2021. Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên lần này chia làm 2 cụm: Cụm 1 gồm các trường thuộc xã: Hòa Bình, Tân Công Sính, Phú Hiệp, Phú Đức, Tràm Chim, Phú Cường, Phú Thọ với 171 người tham dự diễn ra trong 02 ngày từ ngày 10-11/10/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

w2 w3

Tại buổi tập huấn, bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các chuyên đề: Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non; Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp Một; Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm xã hội phù hợp với bối cảnh địa phương; Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương; Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương; Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non.

w1

Qua đợt tập huấn bồi dưỡng thường xuyên lần này giúp Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học và nhân viên nấu ăn nắm vững kiến thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại đơn vị. Đồng thời giúp Cán bộ quản lý và giáo viên biết cách hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào lớp Một; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo ở trẻ, phối hợp tốt với cha mẹ trẻ tổ chức các hoạt phù hợp với địa phương; nắm được cách xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non. Qua đó giúp cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của huyện Tam Nông nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vận dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2020-2021./.

Võ Thị  Diễm

Một số hình ảnh (có file đính kèm).