Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đối thoại chính sách với cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.

Thực  hiện kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông, ngày 28/2/2019 tại trường THCS Phú Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại về chính sách giáo dục đào tạo với hơn 70 đại biểu là giáo viên, phụ huynh học sinh.

Ông Lê Phước Hậu - Trưởng phòng GDĐT tả lời ý kiến của phụ huynh học sinh.

Ông Lê Phước Hậu – Trưởng phòng GDĐT trả lời ý kiến của phụ huynh học sinh.

Tham dự buổi đối thoại có ông Lê Phước Hậu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, ông Lâm Văn Nuối – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, ông Nguyễn Văn Reng – Hiệu trưởng trường THCS Phú Ninh.

Giáo viên và phụ huynh tham dự buổi đối thoại.

Giáo viên và phụ huynh tham dự buổi đối thoại.

Có 13 lượt câu hỏi đề ra tại buổi đối thoại, tập trung vào các nội dung như: cần tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình; chế độ đối với học sinh nghèo, cận nghèo; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước cổng trường; kích thước bàn ghế học sinh không phù hợp; sớm tổ chức giảng dạy tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài theo kế hoạch; sớm khắc phục các biến tướng của dạy thêm học thêm; cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; chế độ nghĩ hưu trước tuổi đối với giáo viên; nguyện vọng thành lập lại trường THCS An Long;…

Trong không khí cởi mở, cầu thị của buổi tiếp xúc, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh và nhà trường đã giải trình thỏa đáng tất cả ý kiến của giáo viên và phụ huynh.

Được biết đây là hoạt động đối thoại thứ hai của ngành giáo dục huyện Tam Nông, sau lần đầu tiên vào tháng 01/2019 tại trường Mầm non An Long. Dự kiến vào ngày 20/3/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động đối thoại với giáo viên và phụ huynh lần thứ 3 tại trường Tiểu học Tân Công Sính. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động này.

Nhìn chung, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp lãnh đạo ngành, địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh từ đó có định hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo huyện nhà./.

Vĩnh Hưng