Tam Nông đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trong học sinh.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, ngay từ đầu năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh. Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, phát thanh măng non,… nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thông qua các cuộc hợp hiệu trưởng hàng tháng,Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên,  nhân viên, học sinh nhà trường nhận thức được công tác phòng chống  tai nạn đuối nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên có trách nhiệm trong việc phòng chống và ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp đuối nước. Đồng thời, chỉ đạo các trường duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục thực hiện trường học an toàn và phòng chống tai nạn, xây dựng trường học an toàn vào các tiết học hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường, tăng cường triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác phòng chống tai nạn đuối nước xây dựng trường học an toàn.

IMG_9770

Bên cạnh đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông cũng thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với ngành văn hóa thể thao và các ngành chức năng, ban ngành đoàn thể để thực hiện về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em, học sinh. Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân huyện hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện có kế hoạch phối hợp trong công tác phổ cập bơi cho trẻ em và học sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Chỉ đạo các trường thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp tốt với các tổ chức trong và ngoài nhà trường triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh. Nhờ đó, trong 03 năm gần đây, số trẻ em đuối nước của huyện giảm rõ rệt, năm 2017 chỉ xảy ra 01 vụ, riêng 5 tháng đầu năm 2018 không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

IMG_9809

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

– Hướng dẫn các trường tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và UBND xã, thị trấn trong việc phổ cập bơi cho học sinh chưa biết bơi.

– Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nhận thức được công tác phòng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, mọi người ai cũng phải có trách nhiệm phòng chống và ngăn chặn.

– Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để nắm tình hình, bàn biện pháp phối hợp để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh cách phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, vận động phụ huynh học sinh cho con em tham gia các lớp học bơi.

IMG_20180422_205215IMG_20180422_205153

Đồng thời kiến nghị ngành cấp trên chỉ đạo thường xuyên tổ chức các chương trình nội dung giáo dục kĩ năng sống các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. Qua đó rèn cho các em các kỹ năng sống, kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. Chỉ đạo tổ chức Đoàn – Đội trong nhà trường trong việc quản lý học sinh trong kỳ nghỉ hè. Nghiên cứu chỉ đạo và đưa nội dung bơi lội vào chương trình chính khóa của phân môn thể dục. Có như thế học sinh mới có thể tham gia đầy đủ vào các buổi tập bơi, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện cho học sinh. Tăng cường đầu tư thêm hồ bơi để học sinh và trẻ em có nơi tập và mở nhiều lớp tập huấn bơi để giáo viên được tham gia và hướng dẫn cho học sinh thường xuyên hơn./.

Vĩnh Hưng