Tam Nông tăng cường công tác dự giờ cán bộ quản lý GDMN.

Quản lý hoạt động chuyên môn các trường mầm non, mẫu giáo là để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong các trường mầm non nói riêng là một vấn đề mà các cấp quản lý ngành, quản lý địa phương và phụ huynh quan tâm;

IMG_20180528_153834

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Phân công cán bộ, giáo viên tham dự tiết dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo năm học 2017 –2018 ”;

IMG_20180528_153845

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành dự giờ, góp ý các tiết dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo với mục đích giúp CBQL tự trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân nhằm nâng cao kiến thức, vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục mầm non.

Tổng số tiết dự giờ 44 tiết. Nhìn chung, CBQL nắm vững Chương trình GDMN, có kế hoạch thực hiện soạn giảng đúng các nội dung, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Có vận dụng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi và Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào tổ chức các hoạt động cho trẻ.

Trong quá trình thực hiện chương trình Giáo dục mầm non còn vài CBQL  chưa linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, chưa tạo nhiều cơ hội để trẻ phát huy tính tích cực, sáng tạo: khi tổ chức trò chơi luyện tập, giáo viên chưa bao quát lớp tốt, việc cho trẻ quan sát, nhận xét và sửa sai cho trẻ chưa kịp thời khi trẻ thực hiện không đúng yêu cầu; bố trí và sử dụng đồ dùng chưa linh hoạt…một vài chỉ số đưa vào chưa phù hợp với bài dạy.

Qua việc dự giờ và góp ý rút kinh nghiệm nhằm giúp CBQL tự tin hơn trong việc quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Thúy Hằng