Tam Nông tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Thực hiện Công văn số 1456/SGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung;

IMG_20181212_132954

Sáng ngày 08/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông. Phòng Giáo dục và Đào tạo khai mạc lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung”. Tham dự lớp tập huấn có 262 cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo công lập; nhóm trẻ cộng đồng và các nhóm, lớp tư thục.

Thời gian tập huấn 02 ngày, từ ngày 08/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Nội dung: Hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung; Tham quan thực tế cơ sở giáo dục mầm non về tổ chức thực hiện chuyên đề và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, bổ sung; Tổ chức thực hành các hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Tràm Chim.

IMG_20181212_133031 IMG_20181212_133011

Sau khi được tập huấn, CBQL, GV:  Nêu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động chơi, hoạt động học trong chế độ sinh hoạt theo CTGDMN và một số đặc điểm chơi và học của trẻ khi tổ chức hoạt động chơi cho trẻ MG; đặc điểm chơi và học của trẻ MG; các yêu cầu khi tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học trong CTGDMN đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Đồng thời, vận dụng được các kiến thức đã học vào công tác quản lý, chỉ đạo; thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học cho trẻ trong các thời điểm của chế độ sinh hoạt theo CTGDMN phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ./.

Thúy Hằng-PGD