Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018-2019

Tên file: 2019-3-13_86TCCB_CONG-NHAN-DANH-SACH-DU-DIEU-KIEN.pdf
Tải về

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018-2019

tải xuống

Vui lòng xem file đính kèm

Đề nghị thí sinh dự tuyển đối chiếu kiểm tra các thông tin tại Thông báo này. Trường hợp có vấn đề chưa phù hợp phản hồi về Hội đồng xét tuyển (qua số điện thoại 0277 3 507 828) trước ngày 23/3/2019 để xem xét xử lý./.