Trường MG Phú Thọ tổ chức Hội giảng-Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2020

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị, vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 trường Mẫu giáo Phú Thọ tổ chức Hội giảng-Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2020. Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Nhà trường thực hiện 03 hoạt động học về lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng- xã hội, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Tham dự buổi Hội giảng-Sinh hoạt chuyên môn gồm có 03 cán bộ quản lý, 10 giáo viên và phụ huynh học sinh tham dự.

Thực hiện theo Kế hoạch số 111/KH-MGPT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Mẫu giáo Phú Thọ về việc tổ chức Thao giảng-Hội giảng năm học 2020-2021. Nhà trường tổ chức Hội giảng chuyên môn tháng 12/2020 theo nội dung sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học.

Giáo viên khối Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá tham dự 03 hoạt động học về lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng- xã hội, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Thông qua các hoạt động trẻ tích cực tham gia cùng cô trong các hoạt động, giáo viên tham dự nghiêm túc ghi chép đầy đủ nội dung tiến trình theo các bước.

Lĩnh vực phát triển thể chất, hoạt động học “Đi trên dây”

Lĩnh vực phát triển thể chất, hoạt động học “Đi trên dây”

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng-xã hội, hoạt động học kể chuyện “Cá rô con lên bờ”

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng-xã hội, hoạt động học kể chuyện
“Cá rô con lên bờ”

d6

Qua buổi Hội giảng- Sinh hoạt chuyên môn giúp cho cản bộ quản lý, giáo viên nắm rõ hơn về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Khi nhận xét, chia sẻ kinh nghiệm tập trung quan tâm đến trẻ còn hạn chế, từ đó đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề và ápdụng tại nhóm, lớpphù hợp với điều kiện thực tế tại lớp phụ trách. Bên cạnh đó giáo viên biết vận dụng phù hợp với bối cảnh địa phương. Từ đó thay đổi nhận thức phụ huynh về cách chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường, an tâm gửi con vào học. Nhà trường đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên theo nội dung hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông./.

Nguyễn Thị Ngọc Sen